ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว

- มีวัดบ้านห้วย เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

- งานประเพณีวันพริก  และของดีอำเภอขามสะแกแสง

- งานแห่เทียนพรรษา

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่าย อบต.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดสถานที่ให้บริการของอบต.เหมาะสมหรือไม่
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
One Stop Service (OSS)


  หน้าแรก     กฎหมาย /คู่มือการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย /คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมาย /คู่มือการปฏิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     การตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังขีพในระบบบูรณาการฐานข้อมูลฯเปิดอ่าน
     รวมตัวอย่างเอกสารเบี้ยยังชีพ โดย อ.นิวัฒน์เปิดอ่าน
     คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งเปิดอ่าน
     เอกสารเผยแพร่ เรื่อง เรื่อง การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)เปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจหลักคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก "งานนโยบายและแผน"เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
กองช่าง
งานสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม
งานกิจการสภา
กองคลัง
งานควบคุมภายใน
การให้บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.31.134
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,870,447

เฟสบุ๊ก อบต.
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT)
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ถนนหนองหัวฟาน-บ้านหญ้าคา ต.เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : 0-4475-6601 -2   Fax : 0-4475-6602
Email : obt_muangnat@hotmail.com / facebook :อบต.เมืองนาท
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.